Verhoog je frequentie, ervaar harmonie

Satsang voor Lichtwerkers

Satsang betekent: “Samen zijn in waarheid.”

Satsang is een directe weg zonder specifieke (meditatie) technieken en theoretische- of praktische methoden.

Tijdens een Satsang creëren we een energetisch krachtveld waaruit alles in het moment kan ontstaan. Vanuit dit krachtveld gaan we diepliggende thema’s en overtuigingen doorgronden. Iedere aanwezige draagt bij aan dit veld. 

De essentie van Satsang is de openbaring van datgene dat in voortdurende stilte altijd in ons aanwezig is.
Het is de (h)erkenning van je eigen ware natuur. Alsof je kijkt in een lege spiegel en toch alles ziet en voelt. 

Om deel te nemen aan een Satsang dien je een verlangen en de bereidheid te hebben om te zien en te voelen wie je werkelijk bent.

Jij als Lichtwerker hebt dé belangrijke taak om de poorten open te zetten naar een nieuwe leefwereld waarbij ieder mens de tijd en ruimte krijgt om zijn ware natuur te ZIEN en te LEVEN. Deze vorm van Satsang is georganiseerd vanuit het oogpunt dat ieder mens gelijk is. De culturele- of religieuze achtergrond van iemand is hierbij niet van belang. 

Zie je jouzelf als Lichtwerker en wil je graag deelnemen aan een Satsang? Wees dan welkom en meld je aan. 

Het is niet nodig om toestemming te vragen om deel te nemen. Jij bepaalt!

Wees welkom <3. 

Op welke wijze kan ik mij aanmelden?

Voor deelname aan een Satsang dien je het formulier rechts in te vullen. Je ontvangt vervolgens persoonlijk bericht zodra er een Satsang georganiseerd wordt. Je bepaalt dan zelf of je deelneemt. Een Satsang wordt online via Zoom of live op locatie georganiseerd. 

Let op! De dagen waarop een Satsang plaatsvindt, staat niet op de website vermeld.